وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

مگر مجرم همیشه به صحنه ی جرم بر نمی گردد ؟

روزهاست که بیصبرانه در انتظارم

تا بیاید

     تکه های دلم را ببرد ...

 

♥♥♥ یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()