وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

یعنی می شود یک روز

فاصله ی یخی

با یک آغوشِ داغ داغ

آب شود؟

 

♥♥♥ چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()