وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

می شود

یک روز

در حمامی

تختی

جایی

با التفاتِ

تیغی

قرصی

طنابی

از اسارت خاک رها شد

ولی بند عشق تو پاره شدنی نیست

 

♥♥♥ شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()