وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

باران که می آید

بوی سوختگی از ویرانه های دلم بلند می شود

خاطرات خاک خورده ام آنچنان گِلی می شود که در آن گیر می کنم

باران که می آید

دلتنگی های نم خورده ام تازه تر می شود

تنهایی هایم جوانه می زند

غم هایم سبز می شود

 

 

♥♥♥ شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()