وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

زندگی

بی تو

شبیه گرهِ کوریست

که نه قصدِ باز شدن دارد

نه خیالِ دیدن واقعیت

 

 

♥♥♥ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()