وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

ندیدنت

پایان نیست

وقتی هنوز ...

سیب ها قرمرند

دندان ها سفید

و آرزوها سبزِ سبز

 

 

♥♥♥ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()