وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

تو مدام در خیالم می چرخی

من گیج می خورم

 

♥♥♥ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()