وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

هنوز دلم روشن است ... به فرضِ محالت

 

♥♥♥ چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()