وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

درخت که باشی

بیشتر می فهمی

نرسیدن را ...

وقتی قطار سوت می کشد

 

 

♥♥♥ پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()