وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

دست خورشید رو شد

بی تو

گرمایی ندارد

 

♥♥♥ پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()