وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

باید باد باشی

تا بفهمی

رفتن چه طعمی دارد

وقتی می خواهی بمانی

 

♥♥♥ پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()