وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

تو

یک بار گذشتی

ولی رودِ یادت

هر روز می گذرد

تا بر بستر نم خورده ی خاطراتم

نقشی جدید بزند

 

 

♥♥♥ پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()