وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

کوتاه تر فکر کن

شاید منطقت به دلِ بلندِ من قد داد

 

♥♥♥ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()