وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

از برهنگیِ نگاه تو

یک دل سیر

شرم می شوم

 

♥♥♥ پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()