وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

بدبختی ها مال دیروز است

هیچکس

بعد از بیدارشدن

نگاه های دخترک گل فروش را

به یاد نمی آورد

 

♥♥♥ پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()