وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

پشت این همه انتظار

به معمای سکوتت گرم است

 

♥♥♥ شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()