وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

سخت است

آغوشت باشد

ولی در آغوشم نباشد

♥♥♥ یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()