وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

بوسه هایم را در خیالم می کارم

شاید یک روز

بر لب هایت

       نشاء کنم

 

♥♥♥ یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()