وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

سنگ

زخم نمی زند

حلقه حلقه

نقش خاطره می زند

بر آب

 

 

 

♥♥♥ یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()