وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

به "تشریح" عشق می اندیشیدند ...

لب هایم با واژه

دست هایت با چاقو

 

♥♥♥ دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()