وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

راه دارد

پیشانی ام

به کف دستت

 

♥♥♥ دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()