وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

تیشه می زنیم

من به کوه

تو به ریشه

 

♥♥♥ پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()