وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

چگونه بشکنم دیوار فاصله را وقتی ... از جنس سنگِ دل توست؟

 

♥♥♥ پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()