وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

از چشمت

با پای خودم

در چاه افتادم

 

♥♥♥ پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()