وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

وقتی بال نداری

سنگ ها خوب پرواز می کنند

 

 

 

♥♥♥ پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()