وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

باید اشک ریخت

اشک ریخت

اشک ریخت

تا پاک شود

تا پاک شوم

 

♥♥♥ جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()