وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

بلا تکلیف و معلق اند

تمام واژه هایم

از بی وزنی

نگاهی بیندازی

از مفهوم عمیق چشم هایت

ردیف می شوند

 

 

 

♥♥♥ دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()