وبلاگicon
بوی خوش رهایی












































بوی خوش رهایی

بیشتر نتاب

جنگل های سوخته

جوانه ای هم اگر بزنند

با آفتاب آشتی نمی کنند 

اینجا پرنده های داغدار

دیگر دلی برای اعتماد ندارند

 

♥♥♥ سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()