وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

وقتی خزانِ زودرسِ تو

سایه های امن را

می سوزاند

دل به کدام شاخه ی پربرگ

باید بست؟

دلم برای گنجشک های امیدوار

برای تخم های بهاره

شور می زند

 

 

♥♥♥ پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()