وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

رفتی

پشت سرت را نگاه نکن

تصویر دلخراشیست از یک زنِ له شده

 

♥♥♥ دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()