وبلاگicon
بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

در هوای بارانی می روم

نه که عاشقانه تر باشد

می خواهم خیالم راحت باشد

که گاهی یادی از من می کنی

باران دیر یا زود

تا همیشه می بارد

 

 

♥♥♥ شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()