...

نگاه کن به این همه پوچی به فاصله ی خانه ها، شهرها، کشورها جهان پر از جای خالی توست        
/ 0 نظر / 17 بازدید
بدونِ تو، روزهایم می گذرد روزهایم، بدونِ تو می گذرد  
/ 0 نظر / 9 بازدید
تو که پاکی چرا ترک می کنی؟؟؟ منِ آلوده به تو                درد می کشم      
/ 0 نظر / 10 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
18 پست
تیر 93
19 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
24 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
14 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
57 پست
تیر 92
96 پست
خرداد 92
85 پست
اسفند 91
5 پست