هر فصلی

دردِ خودش را دارد

چه برگی بریزد

چه جوانه بزند

ذهن شاخه

از خاطره ای پر می شود

 

/ 0 نظر / 6 بازدید