نوشتنی ها را نوشتی

خط خطی ...

از حافظه ی کاغذ چیزی هم پاک کند

به تاثیر کلمات

               فقط می افزاید

 

/ 0 نظر / 4 بازدید