سی سالگی

پرواز هنوز ادامه دارد

در آسمانی که به ته خط رسیده

 

 

+ پیر شدم

   ولی خاطره ها

   هنوز هم رشد می کنند ...

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید