دلتنگی

مرض عجیبیست

هرچه عامل بیماری دورتر

حال من

     خراب تر

 

/ 0 نظر / 10 بازدید