دست خورشید رو شد

بی تو

گرمایی ندارد

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
فرهاد

زین آتش نهفته که در سینه ی من است خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت حافظ زیبا بود[دست]