شاید سکانس آخرم

در دستان تو تمام شود

شاید هم به دست تو

فرقی هم نمی کند

وقتی پای "تو" در میان باشد

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
فانوس سوخته

سلام پرستو من دوستت دارم عزیزم هم خودتو هم نوشته های تو را که با وجودم درکشون میکنم [گل]

طاها

. این روزهــا آدم ها ، از هیچ دری برای بستن به روی یکدیگر دریغ نمی کنند . . .

ریحان

کلامی نتوانم گفت جز تبریک حال خوشی دارم وقتی به گفته ی خودت خط خطی هایت را مینوشم [قلب]

نیا

جدا خوب بود ... آورین..