تا غافل شدم، خاطره شدی ...

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید

زمانی “من و تو ” بودیم و “دیگران” در کنارمان حال ” من و تو “هستیم اما “دیگران ” بین مان

T-fa

چی چی شد من نفهمیدم یکی به من توضیع بده.....[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]