توهم دریا برم داشته بود

مدام به شیشه ی تنگ می خوردم

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید