هرچه دنیایمان بزرگ تر

ما کوچکتر

برای بزرگ شدن

باید به پیله هایمان برگردیم!

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید