کوتاه تر فکر کن

شاید منطقت به دلِ بلندِ من قد داد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید