بگو باران بگیرد، جانم قابلی ندارد این روزها ...

هرچه میکشیم

از آسمان ابریست

وگرنه باران که درد ندارد ...

 

  

 

+ از این حس های نگفتنیِ دردناکِ لعنتی، از این لبخندهای دردناکتر، از این خوب

  بودن های الکی تر، از این دردهای بی پدرمادری که یک جا گیر کردند، که جا خوش

  کردند ...

 

 

 

+ تو: خوبی؟

  من: خوبم.

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید