نه گریه دارم

نه چشمی برای گریه کردن

تا دلت بخواهد

پر از ایهامم

پر از گیجی

شبیهِ آتشی که نمی داند

می سوزد

یا می سوزاند

 

/ 0 نظر / 5 بازدید