زندگی آنقدر کوتاهست

که فرصت فراموش کردن نمی دهد

غم

سایه به سایه ی تمام خنده ها می آید

دلتنگی

پا به پای تمام فصل ها 

باز هم بهار می شود

تا در یک لحظه

یک عمر را به یاد بیاورم

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید