انتظار

پرستاریست

که هر روز به من شلیک می کند

گلوله ها می میرند

من

   هدر می روم

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید