هرچه زمین می چرخد

از گذشته ها دورتر می شوم

به خاطره ها نزدیک تر

بیهوده منتظرم

زمان

برای برگرداندن هیچ معشوقی

بر نمی گردد

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید