کوچ

دلیلِ رفتن نمی شود

ماندن

دلیلِ بودن ...

آنقدر پرستو

که در زمستان ماندگار شدند

و کسی پیِ لبخند یخ زده شان را نگرفت

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید