سنگ

زخم نمی زند

حلقه حلقه

نقش خاطره می زند

بر آب

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید