بعضی آدمها

یک بار بودنشان

یعنی یک عمر نبودنشان

 

 

+ یک بار رفتی

   ولی نبودنت

   هر روز

           اتفاق می افتد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید